Breaking

Monday, October 7, 2019

ဝန္ထမ္းေတြ အားပါးတရ ေပ်ာ္ရမယ့္ ၂၀၂၀ ျပကၡဒိန္(ပိတ္ရက္ေတြခ်ည္းပဲ)

  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး႒ာနပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဦးစီး႒ာနမွ ထုတ္ေဝထားေသာ ၂၀၂၀ ျပကၡဒိန္။အစားထိုးပိတ္မည့္ရက္မ်ားတစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။
  တစ္ႏွစ္လုံး ရက္ေပါင္း (၃၆၆) ရက္မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြပါ ပိတ္ရက္ေပါင္း (၁၂၈) ရက္ ရွိပါတယ္။လနဲ႔ ေျပာရင္ (၄) လ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။(၁၂) လ မွာ (၄) လ ပိတ္ပါတယ္။Credit-To Original Uploader


ads